Boekverzorging
Boekverzorging omvat alle aspecten van het uiterlijk van een boek, van
het omslag tot de paginaopmaak, van de streepjescode tot het colofon.
Als meest in het oog springende onderdeel vraagt het omslag natuurlijk de
grootste aandacht. Titel, ondertitel, auteursnaam en eventuele illustratie
moeten samensmelten tot een aansprekend geheel.

Bij een geïllustreerde uitgave geldt dat ook voor de rest van het boek: tekst
en afbeeldingen moeten een eenheid gaan vormen, waarin geen van beide
overheerst of de ander wegdrukt. De twee elementen moeten elkaar aan-
vullen en als het ware versterken.

Een prettige letter, een passende interlinie, duidelijke bladspiegel en goede
alinea-indeling zorgen voor helderheid, ook en misschien juist wanneer een
boek geen afbeeldingen bevat. Kijk onder publicaties voor een overzicht
en klik op een tussenkopje om de volledige bibliografische gegevens op
te roepen.