Publicaties
Geïllustreerde uitgaven


Naira Zarjan
David van Sassoen

vertaald door Anna Maria
Martirosjan-Mattaar

met tekeningen van
Peter van Hugten
Charles De Coster
Tijl Uilenspiegel

vertaald door
Theun de Vries

met tekeningen van
Peter van Hugten
    Charles-Louis Philippe
    Bubu van Montparnasse   

    vertaald door
    Zsuzsó Pennings

    met tekeningen van
    Peter van Hugten
    Anonymus
    De 15 vreugden van
    het huwelijk


    vertaald door
    Ernst van Altena

    geïllustreerd door
    Peter van HugtenBibliotheca Latina Archaica

een serie tweetalige uitgaven van vroeg-Latijnse fragmentarische teksten
bezorgd en vertaald door Vincent Hunink

Overige uitgaven